Esittämiskäytäntöjä käsitteleviä artikkeleja

 

Esittämiskäytäntöjä koskevat artikkelit

 

2 1974          Joachim Brubich: Romanttisen musiikin tulkintaongelmista (suo. Juhani Haapasalo)

2 1977          Antti Takala: G.F. Kauffmannin rekisteröintiohjeet ja niiden suhde J.S. Bachin 
                      urkuteoksiin.

1 1983         Lena Jacobson: Gammal musik på talande sätt

2 1983         Kati Hämäläinen: Sormituksia vai käsityksiä?

1–2 1989     Iina-Karita Hakalahti: La Musica Espanõla; Vanhan espanjalaisen urkumusiikin
                      ulottuvuuksia

                      Martin Weyer: 1800-luvun saksalaisesta urkumusiikista

3–4 1989     Kirstin Bohn Christensen: Pohjoiseurooppalainen ”Stylus Phantasticus” ja Buxtehuden
                      vapaat teokset I 

1–2 1990     Kirstin Bohn Christensen: Pohjoiseurooppalainen ”Stylus Phantasticus” ja Buxtehuden
                      vapaat teokset II 

                      Iina-Karita Hakalahti: Täsmennyksiä Organumissa 1–2 1989 julkaistuun artikkeliin La
                      Musica Espanõla 

1 1991         Kati Hämäläinen: Louis-Alexandre Clicquot -urut Ranskan Houdanissa

                      Håkan Wikman: Pohjoissaksalaisia barokkiurkuja

2 1991         Mikael Heikius: Urkujen Pariisi

3–4 1991     Hans Fagius: Suloinen selkeys! – W. A. Mozartin urkuteokset

1 1993         Folke Forsman: Italialaisista uruista

                      Kati Hämäläinen: François Couperinin luostarimessun esittäminen laulun kanssa
                     alternatim

1 1994         Erkki Tuppurainen: Urkujen sointi-ihanteen ja J. S: Bachin teosten soittotavan suhteesta
                     1900-luvulla 

2 1997         Felix Friedrich: Esityskäytännöllisiä huomioita Johann Ludvig Krebsin urkutuotannosta

3 1997         Felix Friedrich: Esityskäytännöllisiä huomioita Johann Ludvig Krebsin urkutuotannosta, 
                     osa II

4 1997         Kati Pirttimaa: Louis Vierne: Méthode d’Orgue

1 1998         Markus Malmgren: Historialliset urut tutkimuskohteena; Martikaisen mietteitä

                      Juhani Martikainen: Historialliset urut tutkimuskohteena; Urkututkimuksen
                       metodiikasta

4 1999         Folke Forsman: Rekisteröinnin estetiikka ja Olivier Messiaen

1 2000         Tor Nordström: Ranskalaisten urkusoittimien kehityksestä

2 2000         Peter Peitsalo: Jan Pieterszoon Sweelincks koralvariationer i manuskriptet Lynar A 1:
                       Notation, interpretation och edition 

2 2001         Kati Hämäläinen: Pariisin St-Gervaisin kirkon urut 400 vuotta

4 2004         Kati Hämäläinen: Noëls – Ranskan barokin joululaulumuunnelmat uruille

1 2010         Iina-Karita Hakalahti: Francisco Correa de Arauxon Facultad orgánica

2 2010         Iina-Karita Hakalahti: Francisco Correa de Arauxon (1584–1654) elämänkaari ja
                      ammattiura

3 2010         Iina-Karita Hakalahti: Francisco Correa de Arauxon ajan urut, muut klaveerisoittimet ja 
                       urkureiden virantäyttö & uutinen arvokkaasta

1 2012         Mauri Viitala: Retoriikan vaikutuksesta musiikkiin

2 2012         Mauri Viitala: Retoriikan vaikutuksesta musiikkiin, osa 2

3 2015         Markku Mäkinen: Pohjoissaksalaisen toccatan juuret italialaisessa musiikissa

1 2016         Ilpo Laspas: Lectio praecursoria