Organum-seura ry

Vuonna 1964 perustettu Organum-seura ry on valtakunnallinen urkutaidetta edistävä ja kehittävä yhdistys. Järjestämme konsertteja, koulutuksia ja seminaareja, julkaisemme urkuaiheista kirjallisuutta ja tuomme yhteen kaikki urkutaiteesta kiinnostuneet.

Organum-seuralla on ollut tärkeä merkitys keskustelufoorumina suomalaisen urkutaiteen viime vuosikymmenten kehityksessä. Jäsenistössämme ovat edustettuina niin ammattiurkurit, urkujensoiton opiskelijat, urkusäveltäjät, urkujenrakentajat kuin urkutaiteen tutkijat ja harrastajat.

Kaikille urkutaiteesta kiinnostuneille avoin Organum-seura on sääntöjensä mukaan riippumaton esimerkiksi kirkkokunnista ja musiikkioppilaitoksista. Toimimme historiallisesti arvokkaiden urkujen säilymisen puolesta ja tarjoamme asiantuntemustamme erilaisiin urkuihin liittyviin hankkeisiin.

Organum-seuran jäsenenä saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Organum-lehden, jonka artikkeleissa käsitellään monipuolisesti urkumusiikin, urkujenrakennuksen ja urkujensoiton ajankohtaisia ilmiöitä. Seura myy myös aiemmin toimittamiaan urkutaiteen eri alueita käsitteleviä julkaisuja ja äänitteitä.

Voit liittyä helposti seuran jäseneksi täyttämällä liittymislomakkeen ja maksamalla seuran tilille kuluvan vuoden jäsenmaksun.

Vuoden 2023 jäsenmaksu on 45 €. Opiskelijat, eläkeläiset ja seuran jäsenten perheenjäsenet voivat maksaa alennettua jäsenmaksua 25 €. Seuran ainaisjäsenyyden saa maksamalla voimassa olevan jäsenmaksun kymmenkertaisena (450 €). Saat ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi täytettyäsi lomakkeen.