Organum-sällskapet rf

Organum-sällskapet rf (på finska Organum-seura ry), som grundades år 1964, är en tvåspråkig förening som stöder, befrämjar och utvecklar orgelkonsten i Finland. Sällskapet organiserar konserter, mästarkurser och seminarier, publicerar litteratur om orgelmusik och samlar ihop alla intresserade av orgelkonst.

Över de sista årtiondena, Organum-sällskapet har haft en viktig roll som diskussionsforum i utvecklingen av finsk orgelkonst. Sällskapets medlemmar representerar bland annat professionella organister, studerande, tonsättare, orgelbyggare, forskare och orgelentusiaster.

Enligt sina stadgar är Organum-sällskapet fristående från till exempel kyrkosamfund och musikläroinrättningar. Sällskapet verkar för bevarandet och renoveringen av historiska orglar i Finland och erbjuder sin expertis i olika projekt med anknytning till orgelkonst.

Organum-sällskapet publicerar sin egen tidskrift Organum från tre till fyra gånger per år. Tidskriften behandlar mångsidigt orgelmusik, orgelbyggande och aktuella temata inom orgelkonst. Sällskapet säljer även sina publikationer, inspelningar och presentartiklar.

Medlemskap i sällskapet ansökas genom att fylla i medlemskapsblanketten⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.