Organum-sällskapet

Organum-sällskapet som grundades år 1964 har som uppgift att stöda, befrämja och utveckla orgelkonsten. Sällskapets viktigaste verksamhetsformer är att organisera konserter, kurser och seminarier samt att ge ut publikationer. Som diskussionsforum har Organum-sällskapet haft stor betydelse för orgelkonstens utveckling i vårt land under de senaste decennierna.

Organum-sällskapet är en öppen förening för alla vänner av orgelkonsten. Enligt sina stadgar är sällskapet helt fristående från t.ex. kyrkosamfund och musikläroinrättningar. Som medlem i Organum-sällskapet får du tidskriften Organum som utkommer med fyra nummer per år. Tidskriften behandlar i sina mångsidiga artiklar orgelmusik, orgelbyggande och aktuella temata inom orgelkonst. Sällskapet säljer även sina tidigare utgivna publikationer där olika områden inom orgelkonsten behandlas.

Medlemskap i sällskapet fås genom fyllning blankettet och inbetalning av medlemavgiften 45 eller 25 € (student/pensionär) på sällskapets bankgiro:

Svenska Handelsbanken 313130-2080794

IBAN: FI3231313002080794

BIC: HANDFIHH

Anteckna på blanketten namn, adress och "ny medlem".