Organum-sällskapet

Organum-sällskapet (Organum-seura ry), som grundades år 1964, har som uppgift att stöda, befrämja och utveckla orgelkonsten. Sällskapets viktigaste verksamhetsformer är att organisera konserter, kurser och seminarier samt att ge ut publikationer. Som diskussionsforum har Organum-sällskapet haft stor betydelse för orgelkonstens utveckling i vårt land under de senaste decennierna.

Organum-sällskapet är en öppen förening för alla vänner av orgelkonsten. Enligt sina stadgar är sällskapet helt fristående från t.ex. kyrkosamfund och musikläroinrättningar. Som medlem i Organum-sällskapet får man tidskriften Organum som utkommer med fyra nummer per år. Tidskriften behandlar i sina mångsidiga artiklar orgelmusik, orgelbyggande och aktuella temata inom orgelkonst. Sällskapet säljer även sina tidigare utgivna publikationer där olika områden inom orgelkonsten behandlas.

Medlemskap i sällskapet fås genom fyllning blankettet.