Hallitus

Organum-seuran hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä. Voit lähettää hallitukselle sähköpostia osoitteeseen info@organum.fi tai ottaa yhteyttä suoraan johonkuhun hallituksen jäseneen.

Hallitukseen kuuluvat toimikaudella 2022–2023

Maija Lehtonen                                        puheenjohtaja
Arttu Selonen                                           varapuheenjohtaja
Kristian Saarinen                                     sihteeri
Lasse Mäki                                                taloudenhoitaja
Marianne Gustafsson Burgmann
Ismo Hintsala
Timo Tuuliniemi
Irina Vavilova


Hallituksen jäsenten henkilöesittelyt


Maija Lehtonen, puheenjohtaja

Maija Lehtonen aloitti musiikkiopintonsa Helsingin Konservatoriossa, jonka jälkeen hän opiskeli Sibelius-Akatemian solistisella linjalla pääaineinaan sekä urkujen- että pianonsoitto. Professori Tauno Äikään johdolla hän suoritti urkujensoiton A-tutkinnon vain 20-vuotiaana ja valmistui musiikin maisteriksi vuonna 1985. Samana vuonna hän piti menestyksekkään ensikonserttinsa Helsingissä. 

Ulkomailla hän on täydentänyt opintojaan mm. Jon Laukvikin (Stuttgart), Guy Bovet'n (Lausanne) ja Marie-Claire Alainin (Pariisi) johdolla. Pariisissa hän opiskeli lisäksi cembalonsoittoa Huguette Dreyfusin johdolla.

Lehtonen on konsertoinut laajalti niin kotimaassa kuin ulkomailla, mm. kaikissa Pohjoismaissa, Baltian maissa, Englannissa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä, Puolassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Finland Festivals valitsi hänet vuoden nuoreksi taiteilijaksi vuonna 1988, jolloin hän myös debytoi ensimmäisenä suomalaisena urkurina Lontoon maineikkaassa Royal Festival Hallissa. Lukuisiin radio- ja televisioesiintymisiin kuuluu Norddeutscher Rundfunkin ja Yleisradion yhteistyönä tuottama filmi "Die finnische Orgellandschaft".

Vuodesta 1986 Lehtonen on soittanut sekä urkurina että pianistina yhdessä puolisonsa viulutaiteilija Manfred Gräsbeckin kanssa. Duo on myös levyttänyt ahkerasti niin yhdessä kuin erikseen. 

Lehtonen voitti ensimmäisen palkinnon Lahden pohjoismaisessa urkukilpailussa vuonna 1984 sekä toisen palkinnon Barin kansainvälisessä "Donato Marrone"-urkukilpailussa vuonna 1989.

Lehtonen on toiminut yli 20 vuotta urkujensoiton lehtorina Oulussa. Hänet valittiin Oulun ammattikorkeakoulun vuoden opettajaksi vuonna 2018. Syksyllä 2021 hän siirtyi urkujensoiton lehtoriksi Tukholman kuninkaalliseen musiikkikorkeakouluun.


Arttu Selonen, varapuheenjohtaja

Turkulaislähtöinen Arttu Selonen, MuM, on opiskellut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikkia ja urkujensoittoa. Klassisen musiikin lisäksi jazz ja kevyt musiikki ovat lähellä hänen sydäntään.

Vuonna 2022 Selonen työskentelee kanttorin viransijaisena Kotka-Kymin seurakunnassa. Aiemmin hän on toiminut vastaavissa tehtävissä eri puolilla Suomea, mm. Turun tuomiokirkkoseurakunnassa.


Kristian Saarinen, sihteeri

Kristian Saarinen valmistelee opintojaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikin aineryhmässä. Urkujensoiton A-tasosuorituksen hän suorittaa vuoden 2022 lopulla opettajansa Heikki Monosen johdolla. 

Opintojensa ohella Saarinen toimii perustamansa ohjelma- ja agentuuritoimisto Eurea Oy:n toimitusjohtajana.


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lasse Mäki, taloudenhoitaja

Lasse Mäki on helsinkiläinen diplomi-insinööri, teologi ja kirkkomuusikko, joka työskentelee strategiakonsulttina ja freelance-urkurina. 

Musiikkiopintonsa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa Mäki aloitti nuorisokoulutuksessa klassisessa kitarassa ja pianossa, mutta siirtyi sittemmin kirkkomusiikkiin ja syventyi urkujensoittoon sekä urkuimprovisointiin Peter Peitsalon ja Pekka Suikkasen oppilaana. Kirkkomusiikin rinnalla hän on suorittanut sivuaineopintoja taidehallinnon ja -johtamisen alalla.

Mäkeä kiinnostaa erityisesti monitieteinen strategiatyö, arvojen ja merkitysten pohdinta sekä taidealan luova ongelmanratkaisu. Urkutaiteen ohella hän perehtyy vapaa-aikanaan gregoriaanisen kirkkolaulun ja liturgiikan tutkimukseen.


Marianne Gustafsson Burgmann

Marianne Gustafsson Burgmann (MuT) opiskeli urkujensoittoa Erkki Alikosken, Markku Hietaharjun ja professori Hans-Ola Ericssonin johdolla. Hän konsertoi kirkkomuusikon työnsä lisäksi niin solistina kuin kamarimuusikkonakin ja on tutkijana perehtynyt erityisesti 1800-luvun saksalaisen urkumusiikin esittämiskäytäntöön.


Gustafsson Burgmann tekee parhaillaan Sibelius-Akatemian vierailevana tutkijana postdoc-projektia ”Urkumusiikki, filosofia ja metafysiikka”, jossa erityisen tarkastelun kohteena on Suomen autonomian ajan kirkkokonserteissa soitettu urkuohjelmisto. Hän on myös käynnistänyt suomalaisen urkujensoiton muistitietohistoriatutkimuksen, jonka keskeisiä teemoja ovat opettaja–oppilastraditiot ja hiljaisen tiedon siirtyminen.


Ismo Hintsala

Ismo Hintsala (s. 1975) opiskeli urkujensoittoa ja pianonsoittoa Sibelius-Akatemiassa Helsingissä suorittaen molemmista instrumenteista A-tutkinnot. Vuosina 2002 ja 2003 Hintsala jatkoi urkujensoiton opintojaan Pariisin Konservatoriossa (CNSM) professori Olivier Latryn luokalla.

Hintsala työskentelee lehtorina Oulun Ammattikorkeakoulussa, vierailevana opettajana Piteån musiikkikorkeakoulussa Ruotsissa sekä Triesten ja Materan konservatorioissa Italiassa. Lisäksi hän esiintyy urkurina paljon myös kansainvälisesti mm. Saksassa, Itävallassa, Virossa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja vuonna 2023 myös Yhdysvalloissa. Hintsala on julkaissut useita cd-levyjä, tuoreimpana albumina J. S. Bachin "Six Trio Sonatas".


Timo Tuuliniemi

Timo Tuuliniemi on sähkötekniikan diplomi-insinööri ja työskentelee ITC-alalla.  Musiikki on hänelle yksi tärkeimmistä harrastuksista muutamien muiden joukossa.  Teknillinen tausta selittänee, miksi hänestä urut jo teknisenä laitteena ovat niin kiehtovat. 

Musiikissa Tuuliniemeä kiinnostaa erityisesti urkumusiikki, mutta mikä tahansa hyvin tehty musiikki viehättää. Hänet tapaa usein urkukonserttien kuulijoiden joukosta. Hän soittelee jonkin verran ja kotona hänellä on käytössään virtuaalisoitin, mutta on hän toisinaan päässyt oikeiden urkujenkin ääreen.


Irina Vavilova

Irina Vavilova (s. 1992, Pietari) toimii kirkkomusiikin lehtorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikössä vastuualueenaan liturgisen soiton ja urkuimprovisoinnin opetus.

Opetustyönsä lisäksi Irina esiintyy aktiivisesti urkurina – toisinaan myös pianistina ja cembalistina – yksin, säestäjänä ja erilaisissa kokoonpanoissa. Hän on konsertoinut Suomessa, Venäjällä, Pohjoismaissa, Baltian maissa, Etelä-Euroopassa ja Amerikassa.