Kiertopalkinnon saajat

Organum-seuran kiertopalkinto on luovutettu seuraaville henkilöille:

1971 Enzio Forsblom

1972 Tauno Äikää, ensimmäisen suomalaisen urkulevyn soittaja

1973 Erkki Tallila, maaseudun urkukonserttitoiminnan uranuurtaja

1974 Aimo Känkänen, Lahden kansainvälisen urkuviikon luoja

1975 Jouko Linjama, urkusävellystyöstä

1976 Arvo Aho, aktiivisesta toiminnasta tarkoituksenmukaisten urkuhankintojen hyväksi

1977 Erkki Valanki, merkittävästä panoksesta urkujensuunnittelijana, ja kirjasta “Suomen urut ja niiden rakentajat”

1978 Asko Rautioaho, ansioista urkujensuunnittelun alalla

1979 Svante Österbacka, aktiivisesta toiminnasta urkutaiteen hyväksi

1980 Pentti Pelto, ansioista urkuspesialistina ja urkutietouden levittäjänä

1981 Hannu Taanila, työstä urkutaiteen popularisoimiseksi ja tunnetuksitekemiseksi esimerkkinä Enzio Forsblomin kanssa tehdyt radio-ohjelmat

1982 Veikko Virtanen, ansioista modernin suomalaisen urkurakennustaiteen uranuurtajana

1983 Stefan Snellman, ansioista urkutaiteen edistämiseksi mm. Ahvenanmaan urkupäivien primus motorina

1984 Helmuth Gripentrog, ansioista urkutietouden levittäjänä radio-ohjelmassa

1985 Lahden urkuviikon vapaaehtoiset, urkutaiteen hyväksi tehdystä vapaaehtoistyöstä

1986 Antti Takala, urkutaiteen tunnetuksitekemisestä radio-ohjelmien, lehtiartikkeleiden ja urkumusiikin tutkimuksen muodossa

1987 Paavo Helistö, suomalaisen urkumusiikin edistämisestä ja tunnetuksitekemisestä

1988 —

1989 Folke Forsman, ansiokkaasta, jo vuosikymmeniä jatkuneesta Olivier Messiaenin urkuteosten tunnetuksitekemisestä

1990 —

1991 Osmo Vatanen, monivuotisesta, pitkäjänteisestä työstä urkutaiteen hyväksi erityisesti liturgisen musiikin puolestapuhujana

1992 Markku Heikinheimo, pitkäjänteisestä kirjallisesta ja taiteellisesta toiminnasta suomalaisen urkutaiteen hyväksi

1993 Kari Jussila, ansiokkaasta, pitkäaikaisesta taiteellisesta ja pedagogisesta toiminnasta urkumusiikin alalla

1994 Martti Porthan, ansioista urkujenrakennuksen alalla

1995 Kaj-Erik Gustafsson, ansioista urkuimprovisaation koulutuksen kehittäjänä Suomessa

1996 Kalevi Mäkinen ja Helmuth Gripentrog, laadusta tinkimättömästä työstä urkujenrakennuksen ja erityisesti restauroinnin alalla

1997 Hemming Carlson, toiminnasta Kaarlelan vanhojen Normann-urkujen säilyttämisen ja varastoimisen hyväksi

1998 –

1999 Mika Koivusalo, ansioista levyjen ja nauhoitusten 
äänittäjänä ja erityisesti urkujen soinnin tallentajana


2000 Olli Porthan, toiminnasta urkutaiteen eri osa-alueiden ja tyylien monitasoisen ymmärtämisen edistämisessä sekä rohkaisemisesta erilaisten ja persoonallisten näkemysten esilletuomiseen

2001 —

2002 —

2003 Leena Santalahti, pitkäjänteisestä työstä suomalaisen urkutaiteen hyväksi Yleisradiossa

2004 Kalevi Kiviniemi, urkumusiikin levittämisen hyväksi tehdystä työstä

2005 Markku Koskinen, Helsingin seurakuntayhtymän urkutilanteen kohentaminen vanhojen soitinten restauroinnin ja uusien hankinnan myötä

2006 Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog, monipuolisesta työstä urkutaiteilijana sekä Kallion kirkon kaksien tyyliurkujen hankintaan myötävaikuttamisesta ja siitä, että hän on pitänyt pääsyn niihin helppona niin opiskelijoille kuin taiteilijakollegoilleenkin

2007 Erkki Krohn Lahden Sibeliustalon urkuhankkeen läpivienti

2008 Jouko Koivukoski Kotkan urkuviikko, mestarikurssi ja urkukilpailu - tapahtuma täytti 10 vuotta

2010 Erkki Tuppurainen ansioistaan kirkko- ja urkumusiikin tutkimuksen sekä kirkkomuusikoiden koulutuksen uranuurtajana

2011 Pekka Suikkanen Organum-seuran hyväksi tekemästään työstä ja improvisaatiokoulutuksen kehittäjänä

2012 Tauno Satomaa varhaisen urkupedagogiikan uranuurtajana

2013 Matti Hannula elämäntyöstä urkumusiikin hyväksi Tampereen tuomiokirkon urkurina

2014 Maija Tynkkynen elämäntyöstä urkumusiikin hyväksi Oulun tuomiokirkon urkurina

2015 Ville Urponen suomalaisen urkutaiteen eteen tehdystä työstä

2016 Christian Ahlskog J.S.Bachin urkutuotannon kokonaisesityksen ohjelmatulojen lahjoittaminen Kokkolan historiallisten Normann-urkujen restaurointiprojektin hyväksi

2017 Länsi-Helsingin musiikkiopisto tunnustuksena merkittävästä panostuksesta lasten ja nuorten urkujensoittoharrastuksen edistämiseen harjoitusurkujen hankinnan muodossa

2018 Kaija Saariaho Merkittävästä panoksestaan Helsingin Musiikkitalon urkuhankkeen hyväksi

2019 Tapio Tiitu urkutaiteilijana ja Temppeliaukion kirkon urkurina suomalaisen urkutaiteen eteen tehdystä työstä

2020 Jan Lehtola tunnustuksena uuden musiikin eteen tehdystä työstä

2021 Markku Hietaharju Turun tuomiokirkon urkurina, pedagogina ja urkujenrakennusprojektien yhteydessä tehdystä työstä