Kunniajäsenet

Organum-seuran kunniajäsenet

Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi seuran tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen tai tukeneen henkilön. 

Kunniajäsenen tunnustus on myönnetty seuran historian aikana seuraaville henkilölle (suluissa henkilön kutsumisvuosi):

Enzio Forsblom (1975)
Tauno Äikää (1975)
Paavo Raussi (1978)

Pentti Pelto (1984)

Aimo Känkänen (1990)
Hannu Taanila (1995)

Markku Alho (2002)
Kari Jussila (2003)

Folke Forsman (2010)
Jouko Linjama (2010)
Markku Heikinheimo (2014)
Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog (2014)
Olli Porthan (2014)
Veikko Virtanen (2018)

Petri Vähätalo (2023)