Kutsu Organum-seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2022

20.3.2022

Tervetuloa Organum-seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntöjen 15 § mukaiset asiat.

Aika tiistai 29.3.2022 klo 18.00
Paikka Katajanokan seurakuntakoti, Kauppiaankatu 8–10 B, 00160 Helsinki

Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilin- tai toiminnantarkastaja varahenkilöineen.

Kokousmateriaali on tutustuttavissa ennakkoon osoitteessa https://vuosikokous.organum.fi, josta löytyy myös linkki etäosallistumiseen.

Kokouksen yhteydessä järjestetään lyhyt keskustelutilaisuus Organum-seuran käynnissä olevasta strategiatyöstä.

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ORGANUM-SEURA RY
Hallitus


Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous on laillisesti koolle kutsuttu, mikäli kokouskutsu on julkaistu viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta vähintään kahdessa koko maahan leviävässä sanomalehdessä tai toimitettu kirjallisesti jäsenille samassa määräajassa. Kokouskutsussa on mainittava erikseen kokouksessa käsiteltävät asiat.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Esitys: Valitaan kokousvirkailijat läsnä olevien osallistujien joukosta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös.

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Vastuuvelvolliset eivät osallistu asiakohdasta päättämiseen.

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022

Esitys: Päätetään jäsenmaksuksi 45 € varsinaisilta jäseniltä ja 25 € eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja perheenjäseniltä.

9. Toimihenkilöiden palkkiot ja niiden suuruus vuodelle 2022

Esitys: Toimihenkilöille ei makseta palkkaa tai kokouspalkkioita.

10. Hallituksen jäsenmäärä sekä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan tehtäväänsä vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kerrallaan kahdeksi vuodeksi. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

11. Tilin- tai toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

12. Kiertopalkinnon saajan julkistaminen

13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

14. Kokouksen päätös

Liitteet (luettavissa osoitteessa https://vuosikokous.organum.fi)

  • Toimintakertomus vuodelta 2021
  • Tilinpäätös 1.1.–31.12.2021
  • Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
  • Talousarvio vuodelle 2022