Maija Lehtonen on Organum-seuran uusi puheenjohtaja

30.3.2022

Organum-seura ry:n vuosikokous 2022 järjestettiin Katajanokan seurakuntakodissa ja etänä tiistaina 29.3. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Seuran puheenjohtaja Pétur Sakari ilmoitti väistyvänsä tehtävästään, minkä myötä kokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi urkutaiteilija Maija Lehtosen

Myös muuhun hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia, sillä kukaan erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä ei ollut käytettävissä jatkokaudelle. Jussi Lehtisen, Hanna Koljosen ja Hannele Mehtälän tilalle valittiin Ismo Hintsala, Timo Tuuliniemi ja Irina Vavilova. Kaksivuotiskauttaan jatkavat Marianne Gustafsson Burgmann, Lasse Mäki, Kristian Saarinen ja Arttu Selonen

Kiitämme Péturia, Jussia, Hannaa ja Hannelea seuran eteen tehdystä ansiokkaasta työstä ja toivotamme Maijan, Ismon, Timon ja Irinan lämpimästi tervetulleiksi hallitukseen!

Organum-seuran kiertopalkinto myönnettiin tänä vuonna urkutaiteilija Jaana Ikoselle uraauurtavasta toiminnasta urkutaiteen sekä urkupedagogiikan saralla. Hän ei valitettavasti päässyt osallistumaan vuosikokoukseen, mutta palkinto luovutetaan hänelle lähiaikoina. Lämpimät onnittelut Jaanalle!

Ennen varsinaista vuosikokousta kävimme yhdessä jäsenistön kanssa läpi viime vuonna aloitetun strategiatyön tähänastisia tuloksia Lasse Mäen johdolla. Tavoitteena on ollut selvittää tarkemmin suuntaa, johon seuran toimintaa on syytä kehittää ja myös keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiaa on pohdittu erityisesti yhteisöllisyyden, asiantuntemuksen ja näkyvyyden näkökulmista. 

Hallituksen ehdottama ja kokouksen sellaisenaan hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 pohjautuu edeltävän vuoden yhteiseen strategiatyöskentelyyn. Vuoden toiminnan painopisteiksi nostettiin tapahtumatoiminnan aktivoiminen seuran koko toiminta-alueella koronapandemian jäljiltä ja sidosryhmäyhteistyön käynnistäminen seuran asiantuntemuksen hyödyntämiseksi ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi urkutaiteeseen liittyvillä aloilla. Toimintasuunnitelma on nyt merkittävästi kattavampi kuin aiemmin, ja sitä on tarkoitus käyttää enemmän pohjana hallituksen työskentelyssä.